Nabízíme malé dobrodružství...

...a možná dáme víc

Cena letenky
Letenka od 4840,-
Právě se nacházíte:Všeobecné podmínky
ČeskyEnglish

Všeobecná ustanovení

Společnost Ballooning CZ, s.r.o., IČ:26057301, se sídlem Na Vrcholu 7, Praha 3 je oprávněna provozovat vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny dle platných právních norem v ČR a mezinárodních dohod o civilním letectví.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Ballooning CZ s.r.o. a objednavatelem služby. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a těmito Všeobecnými podmínkami.

Vznik smluvního vztahu

 Smluvní vztah mezi Ballooning CZ,s.r.o. a objednavatelem (dále klientem) vzniká zaplacením kupní ceny letenky. Koupí letenky nebo rezervací termínu služby objednavatel potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami. 

Osobní údaje

 Ballooning CZ se zavazuje, že veškeré informace o klientovi budou uchovány dle zákona o ochraně dat a společnost je nebude dále předávat třetím osobám či společnostem. Klient koupí služby s tímto souhlasí.

Předmět smlouvy 

Let se uskuteční na předem stanovéném místě (není-li domluveno jinak, na louce u zámku Konopiště). Klient se na místo dopraví dle vlastních prostředků s platnou originální letenkou. O času letu, jeho možném zrušení či přeložení rozhoduje výhradně pilot balónu. Balón letí vždy po směru větru, místo přistání volí pilot balónu dle vhodných podmínek. Doba letu je dána typem letenky a také povětrnostními podmínkami. Návrat na místo startu zajišťuje doprovodné vozidlo společnosti, které klienty i techniku vrátí zpět.

Povinnosti ze strany klienta

Klient je povinen uposlechnout veškerých pokynů posádky, aby byla zajištěna bezpečnost letu. Klient je též povinen nastoupit do balónu aniž by požil jakékoliv návykové látky. Z letu budou vyloučeny všechny osoby se zjevnými příznaky opilosti či požití toxických a omamných látek. Klient u sebe nesmí přepravovat zbraně, hořlaviny, výbušniny a další nebezpečné předměty.

Dále je klient povinen informovat koordinátora či pilota o svém zdravotním handicapu, nadváze (nad 90kg) či vyšším věku (nad 80 let).

Pojištění

Klient je řádně pojištěn dle platných zákonů. Škodní případy či zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Objednání a dodací podmínky

 Letenku lze objednat telefonicky na tel.č. 603 337 005, na webových stránkách www.ballooning.cz, kde je zapotřebí vyplnit formulář, e-mailem či osobně, a to na adrese: ve firmě F-Air, letiště Bystřice u Benešova.

V případě objednávky bude letenka odeslána v co nejkratším čase  po obdržení úhrady na náš účet, na adresu uvedenou klientem.  Klient nehradí žádné poštovné, pouze v případě expresní zásilky formou služby EMS apod. Osobní zakoupení letenky je možné na letišti dle otevíracích hodin.

Letenka je vystavena na jméno letícího klienta, po oznámení provozovateli je letenka přenosná. 

Zakoupená letenka platí 1 rok od vystavení, pokud je let zrušen z důvodu nepříznivého počasí, platnost se automaticky prodlužuje. 

Cena letenky

Ceník jednotlivých typů letenek je uveden na webových stránkách společnosti. Úhradu za letenku je možné provést převodem na účet či hotovostní platbou na prodejních místech společnosti. Zákazník zaplacením kupní ceny letenky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všeobecnými podmínkami.

Rezervace termínu letu

Po obdržení letenky je klient povinen co nejdříve koordinátorovi oznámít číslo týdne s možným letem či konkrétní datum s možností změny. Rezervaci je možno uskutečnit prostřednictvím webových stránek-rezervace-, e-mailu či telefonicky.

Lety balónem probíhají od 15.4. do 15.10. za vhodného počasí, tzn. při viditelnosti nad 5 km, beze srážek a s větrem do 4m/s. Starty se uskutečňují 2 hodiny po východu slunce nebo 2 hodiny před jeho západem. Čas setkání a potvrzení letu sdělí koordinátor klientovi nejpozději 1 den před plánovaným termínem, v nutných případech 3 hodiny před letem. V případě nepříznivých meteorologických podmínek může být let zrušen a s klientem dohodnut náhradní termín. O zrušení vždy rozhoduje pilot balónu.

Zrušení termínu letu ze strany klienta

Rezervaci termínu letu může klient zrušit nejdéle 3 pracovní dny před objednaným termínem. Zruší-li klient objednaný termín později nebo se na objednaný let nedostaví, sjednaný let je považován za uskutečněný a společnosti Ballooning CZ náleží náhrada škody ve výši ceny objednané služby.

Storno letenky

Klient může požádat o stornování letenky do 14 dnů od zakoupení. Pokud byla letenka zakoupena na některém z prodejních míst, bude klientovi při vrácení odečten poplatek 120-135,-Kč /1 letenku (dle typu letenky). Dále může klient požádat o vrácení letného v plné výši v případě, že již vzájemně potvrzený let  byl v plánovaný termín pro náhlé meteo změny zrušen a není možné dohodnout termín náhradní.

Provedení letu jinou firmou

V jednotlivých případech může společnost Ballooning CZ, s.r.o. pro realizaci letu využít jinou firmu, která splńuje stejné právní předpisy dle zákona o civilním letectví. Ručení v takovém případě přejímá tato pověřená firma. Ručení velitele balónu se řídí dle platných zákonů o civilním letectví. 

Děti a těhotné ženy

 Dolní věková hranice dětí  pro let je doporučena nejdříve od 4 let věku, ale záleží na charakteru a osobnosti jednotlivého dítěte. Děti do 15-ti let mohou absolvovat let pouze za doprovodu dospělé osoby.

Let balónem není vhodný pro těhotné ženy od 5 měsíce těhotenství. 

 

 

 

 

Plánované lety

Volná místa
Rychlý kontakt
BALLOONING.CZ s.r.o.

Moskevská 1548/92

101 00 Praha 10


e-mail: ballooning@ballooning.cz

mobil:  +420 739 484 852